Juridische begeleiding bij de aankoop van een woning in Spanje

Als u een woning in Spanje koopt, is het belangrijk dat u een advocaat (oftewel een “gestor”) inschakelt voor het controleren van enkele belangrijke zaken. Gemiddeld betaalt u voor een advocaat ongeveer 1% – 1,5% van de aankoopsom van de woning. Een goede investering, want een advocaat kan veel problemen voorkomen bij de aankoop van een woning. Hieronder kunt u een overzicht zien van de werkzaamheden van een advocaat (gestor):

1) Begeleiding voor de aankoop

Juridische check: controleren van gegevens verkopende partij:
De eerste stap bij de aankoop van onroerend goed is de selectie en reservering van het onroerend goed door middel van een aanbetaling aan de verkoper. Het is belangrijk om op dit eerste moment de documentatie van het onroerend goed te controleren (nota simple, kadastraal uittreksel en de bankgarantie).

De gestor zal ook nagaan of de grond waarop het onroerend goed zal worden gebouwd aan de ontwikkelaar toebehoort en of de projectontwikkelaar over de nodige bouwvergunning beschikt om het verkochte onroerend goed te bouwen.

U kiest in dit geval voor overzichtelijk koopadvies, onafhankelijk van de verkopende partij. De gestor heeft toezicht op het reserveringscontract, inclusief Nederlandse vertaling zodat u weet wat u tekent.

2) Begeleiding tijdens de aankoop:
Een gestor begeleid u tijdens de aankoop met:
– De gestor heeft toezicht op het reserveringscontract, inclusief Nederlandse vertaling zodat u weet wat u tekent. De gestor biedt begeleiding bij de ondertekening van de eigendomsakte (escritura) en zorgt voor het ter plaatse vertalen bij de notaris
– De gestor zorgt voor de controle van de bankcheque voor overschrijving van de aankoopsom van de woning aan de verkopende partij
– De gestor zorgt voor de betaling van de overdrachtsbelasting (ITP) onder invulling van het vereiste formulier
– De gestor zorgt voor de inschrijving van de nieuwe koopakte bij het register, hiermee verdedigt u uw verkregen eigendomsrecht naar derden

3) Begeleiding na de aankoop:
Een gestor begeleid u na de aankoop van een woning met:
– Het overzetten van eigendom bij SUMA/Gemeente
– Het in orde maken automatische betalingen gemeentelijke belastingen
– Het overzetten water en elektra en het in orde maken van automatische betalingen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over de juridische begeleiding of wilt u een afspraak met ons maken? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.